e-Beyanname Nedir? Nasıl Düzenlenir?

e-Beyanname Nedir? Nasıl Düzenlenir?

e-Beyanname, tam otomasyona geçen vergi dairelerine sunulması gereken bildirileri kapsayan ve elektronik ortamda oluşturulan bir belgedir. Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen sistem, vergi dairelerindeki iş yükünü hafifletmeyi, maliyetleri düşürmeyi ve hata oranını en aza indirmeyi hedefler. İşlemlerin daha hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanmasına olanak tanıyan e-Beyanname sistemi, mükelleflerin zamandan tasarruf etmesini de yardımcı olur.

e-Beyanname, vergi bildirilerini dijital ortamda düzenler ve iletir, vergi dairelerindeki iş yükünü hafifletir.

Belgeleri düzenlemek için ilk olarak e-beyannamenizi uygulama üzerinden hazır hale getirmeniz gerekir. Evraklarınızı hazırladıktan sonra www.gib.gov.tr adresinden ulaşacağınız platforma kullanıcı kodu ve şifrenizle giriş yapmalısınız. Vergi dairesine yaptığınız başvurunuzun onaylanmasının ardından bildiri düzenleme programını indirerek belgelerinizi elektronik ortamda güvenilir bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

ETGB Elektronik Ticaret Gumruk Beyannamesi Nedir scaled

e-Beyanname Nedir?

e-Beyanname, Vergi Usul Kanunu’nun 257. maddesine göre vergi dairesine fiziki olarak iletilmesi gereken bildirilerin dijital ortamda gönderilmesidir. Fiziksel bildirilerle aynı niteliklere sahip olan e-Beyanname, vergi dairesine yapılması gereken bildirinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Vergi mükelleflerinin herhangi bir gönderide bulunmadan önce bildiri almaları gerekir.

Gelir Vergisi

Elektronik bildiri alımı içinse öncelikle vergi dairesinden verilen kullanıcı ve adı şifrenin alınması gerekir. Bu sayede mükellefler, vergi dairesine gitmeden bildiride bulunabilirler. e-Beyanname hem mükellefler hem de vergi idaresi için işlemlerin daha hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde yürütülmesine olanak tanır. Elektronik bildiri sistemi, vergi süreçlerinde dijital dönüşümün bir parçası olarak şeffaflık ve hesap verebilirliği de artırır.

muhasebe programları

-Beyanname Ne İşe Yarar?

Sistem, vergi mükelleflerinin beyanname hazırlama süreçlerini dijital platformlar üzerinden gerçekleştirmelerine olanak tanır. Bunun yanı sıra mükelleflerin vergi yükümlülüklerini daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yerine getirmelerine de yardımcı olur. Geleneksel bildiri süreçlerine kıyasla beyanname hazırlama işlemleri, sistem sayesinde daha az hata riski taşır ve zamandan tasarruf sağlar. Ayrıca elektronik ortamda sunulan bildiriler sayesinde vergi dairelerindeki yoğunluk azalır ve işlemler daha verimli hale gelir. 

e-Beyanname, vergi mükelleflerinin bildirimlerini hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlamalarını sağlar.

e-Beyanname gerekli programlar sayesinde mükellefler, bildirilerini kolaylıkla hazırlayıp gönderme imkanına sahiptirler. Programlar, kullanıcı dostu arayüzleri ve otomatik kontrol mekanizmalarıyla bildiri hazırlanmasını basitleştirerek olası hataların önüne geçer. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunduğu e-Beyanname programları, çeşitli bildirilerin hazırlanmasına destek olarak mükelleflerin vergiyle ilgili işlemlerini elektronik ortamda tamamlamalarını sağlar. 

hizmet vergisi ödeme

e-Beyanname Zorunlu mu?

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesi uyarınca e-Beyanname uygulaması zorunlu tutulmuştur. Bu bağlamda mükelleflerin belirli belgeleri elektronik ortamda sunmaları gerekir. e-bildiri kapsamında iletilmesi zorunlu olan evraklar arasında; kurumlar vergisi, geçici vergi ve yıllık gelir beyannamesi yer alır.

e-Beyanname başvurusu için gerekli belgeleri vergi dairesine eksiksiz teslim etmek önemlidir.

e-Beyanname Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektronik bildiri gönderme yetkisi almak isteyen mükelleflerin ilgili makamlara başvuruda bulunmaları gerekir. Aşağıda, e-beyanname başvurusunun nasıl yapıldığına dair bazı bilgilere yer verilmiştir: 

 • Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık Yetkisi İstek Formu”nu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır. 
 • Form, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine bizzat teslim edilmelidir. Tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunan mükellefler, başvurularını kanuni temsilcileri aracılığıyla yapabilirler. 
 • Başvuru sırasında gerekli olan belgeler ve formlar eksiksiz olarak teslim edilmelidir. 
 • Vergi dairesi, başvuruyu inceleyip onayladıktan sonra mükellefe yetki belgesini teslim eder. Bu süreçte mükellefe onay durumu hakkında da bilgi verilir. 

Yukarıdaki adımlar doğru bir şekilde takip edildiğinde mükellefler, elektronik bildiri gönderme yetkisini alarak işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirler.

Yanlış gönderilen e-Beyannameleri düzeltmek için defterbeyan.gov.tr adresini kullanabilirsiniz.

e-Beyanname Nasıl Verilir?

www.gib.gov.tr adresinden erişebileceğiniz “e-beyanname” sitesine kullanıcı kodunuz ve parolanızla giriş yapmalısınız. Daha sonra “Seçiniz” (Browse) yazan butona tıklayarak göndermek istediğiniz paketi seçip “Gönder” diyebilir ve işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Biten işlemlerin ardından bildirinizin onaylanmasını beklemeniz gerekir. 

Kimler e-Beyanname Uygulamasından Faydalanabilir?

Elektronik beyanname uygulamasından faydalanabilecek kişiler arasında ilk olarak avukatlar yer alır. Avukatlar, dijital ortamda hukuki işlemlerini takip ederken aynı zamanda kolay bir şekilde e-beyannamelerini de hazırlayabilirler. e-Beyanname uygulamasından yararlanabilecek diğer kişiler ise şöyledir:

 • İl özel idareleri
 • Noterler
 • Serbest muhasebeciler
 • Diğer kamu kurumları
 • Özerk kuruluşlar
 • Katma bütçeli idareler
 • Döner sermayeli işletmeler

İlgili meslek gruplarının yanı sıra yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler de elektronik bildiriden faydalanabilir. 

e-Beyanname ile ÖTV, KDV ve yıllık gelir vergisi gibi belgeleri elektronik ortamda sunabilirsiniz.

e-Beyanname Verilmediğinde Hangi Cezalar ve Yaptırımlar ile Karşılaşılır?

Elektronik beyannameyle bildirimlerin zamanında ve doğru bir şekilde verilmemesi durumunda, birinci sınıf tüccarlarla serbest meslek erbabı kişilerin ağır cezalara ve yaptırımlara maruz kalma riski vardır. Birinci sınıf ticaretle uğraşan kişiler ve serbest meslek çalışanları için verilen ceza 11.800 Türk Lirası’dır. Bununla birlikte durumun ciddiyetine göre daha ağır yaptırımlar da söz konusu olabilir. Elektronik bildiri verilmemesi durumunda ilgili kişiler izaha davet edilebilirler. Ayrıca kullanılan sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgelerin 500.000 Türk Lirası olan tutarı da hesaba katılır.

e-Beyanname nedir?

e-Beyanname, vergi dairelerine elektronik ortamda sunulan bildiridir.